Ngày 19 tháng 09 năm 2019, trường Mẫu giáo Sơn Ca long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2019-2020.

         Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức hàng năm là một trong những hoạt động ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy-học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của cán bộ - công chức - viên chức, tạo điều kiện để CBCCVC được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, giám sát... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý, thủ trưởng cơ quan; góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản-toàn diện giáo dục và đào tạo”. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngày19 tháng 09 năm 2019, trường Mẫu giáo Sơn Ca long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chứcnăm học 2019-2020.

      Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Phan Tấn Sỹ – Phó chủ tịch UBND xã Ia Rtô. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt – P.CT HĐND xã Ia Rtô cùng 12 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn nhà trường.  

        Hội nghị CBCCVC là hoạt động thường niên của nhà trường, một mặt đánh giá, tổng kết, tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác giáo dục của năm học 2018-2019, mặt khác nghiêm túc nêu lên những khắc phục, hạn chế; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm học 2019-2020. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên GV, CNV nhà trường thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo nhà trường, trực tiếp đặt vấn đề để cùng nhau trao đổi, thảo luận; Hội nghị là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Và hơn hết, đây cũng là cơ hội để nhà trường được lắng nghe, chia sẻ, kiến nghị những quyền lợi chính đáng của CBCCVC đối với lãnh đạo các cấp.

Đồng chí Nguyễn Thị ANh Thư - Phó hiệu trưởng đọc dự thảo báo cáo kết quả đạt được năm học 2018 - 2019, phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

       Tiếp theo, Hội nghị nghe Báo cáo về công tác thu chi tài chính năm học 2018-2019; Báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2020; Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2019-2020; Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2020; Phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 và ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường-Công đoàn.

Đồng chí Phan Xuân Pho - Kế toán báo cáo công tác thu chi tài chính năm học 2018 - 2019 và dự kiến thu chi năm học 2019 - 2020

Đồng chí Hiao H' Ren - Trưởng BTTND báo cáo công tác Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2020

Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Hiệu trưởng báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019-2020

Đồng chí Nguyễn Thị ANh Thư - Phó hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020 

Đồng chí Nguyễn Thị Trang - Hiệu trưởng và đồng chí nguyễn Thị Anh Thư - Phó hiệu trưởng - chủ tịch công đoàn ký kết giao ước thi đua giữa nhà trường-Công đoàn.

  Hội nghị biểu quyết thi đua khen thưởng năm học 2019-2020. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của Chi bộ, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBCCVC nhà trường, trường mẫu giáo Sơn Ca sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CB, GV, CNV nhà trường.

Đồng chí Phan Tấn Sỹ - Phó chủ tịch UBND xã Ia Rtô phát biểu ý kiến trong hội nghị

          Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Mẫu giáo Sơn Ca năm học 2019-2020 đã thành công tốt đẹp. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề, thực hiện tốt các chỉ tiêu biện pháp đề ra,vượt trên những khó khăn vất vả nhưng vô cùng vẻ vang của mình. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, trường Mẫu giáo Sơn Ca vững tin sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm học 2019-2020.