Vào lúc 13g30 ngày 25/10/2019, Chi đoàn trường mẫu giáo Sơn Ca đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường mẫu giáo Sơn Ca nhiệm kỳ 2019 – 2020. Đại hội triệu tập 8 đoàn viên thanh niên trong chi đoàn trường tham dự. Đại hội đã thông qua và thống nhất các dự thảo về báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường mẫu giáo Sơn Ca nhiệm kỳ 2018 - 2019, phương hướng và nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020. Đại biểu đại hội cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến tích cực để xây dựng văn kiện đại hội.

        Đại hội đã lắng nghe đồng chí Nay H' Thạch - Bí thư chi đoàn thanh niên trường mẫu giáo Sơn Ca báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường mẫu giáo Sơn Ca nhiệm kỳ 2018 - 2019, phương hướng và nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020.

              Đến tham dự và chỉ đạo cho Đại hội, còn có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Thị Trang – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường mẫu giáo Sơn Ca, Đ/c Nay Bưng - Bí thư Đoàn xã Ia Rtô. Đại biểu đại hội đã lắng nghe và tiếp thu rất sâu sắc ý kiến chỉ đạo của Đoàn cấp trên, của Chi Bộ trường mẫu giáo Sơn Ca về mọi mặt hoạt động của Đoàn trường trong nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ mới.

          Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đoàn trường mẫu giáo Sơn Ca nhiệm kỳ 2019 – 2020 gồm 3 đồng chí. Trong đó đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn trường là đ/c Nay H' Thạch, đ/c Nguyễn Thị Diễm được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường và đ/c Trương Thị Lệ Chi- Ủy viên 

       Trước khi kết thúc Đại hội, thay mặt đoàn Thư ký, đồng chí Hiao H' Ren lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết. Cuối cùng là phần bế mạc Đại hội do đồng chí Nay H' Thạch thay mặt đoàn Chủ tịch tiến hành. Đại hội đã diễn ra thành công hơn mong đợi, mang lại niềm hứng khởi cho một năm học tập, rèn luyện, hoạt động say sưa, hiệu quả của Chi đoàn trường Mẫu giáo Sơn Ca