• Hoạt động chuyên môn
 • Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm ...
  Thực hiện Công văn số 161/PGDĐT-GDMN ngày 23 tháng  9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021 ...
              Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Mẫu giáo Sơn Ca xã IaRtô;Căn cứ tình hình trường, lớp, giáo viên, học sinh trường Mẫu giáo Sơn Ca ...
  Thực hiện Công văn số 161/PGDĐT-GDMN ngày 23 tháng  9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 – 2021 ...
          - Căn cứ vào giấy triệu tập số 06/PGD-ĐT ngày 14/08/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn bồi ...
           Khi những cánh hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường cùng với tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Hè về, cũng là lúc các bé mẫu giáo chia tay ...
  Tin nổi bật