• Hoạt động chuyên môn
  •         - Căn cứ vào giấy triệu tập số 06/PGD-ĐT ngày 14/08/2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn bồi ...
             Khi những cánh hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường cùng với tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Hè về, cũng là lúc các bé mẫu giáo chia tay ...
    Tin nổi bật