• Hoạt động chuyên môn
 •          Khi những cánh hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường cùng với tiếng ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu mùa hè đã đến. Hè về, cũng là lúc các bé mẫu giáo chia tay ...
  PHÒNG GD&ĐT TX AYUN PA                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG MG SƠN CA                                          ...
  QUY ĐỊNHTiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn”Của trường Mẫu giáo Sơn Ca(Ban hành kèm theo Quyết định số: 09 /QĐ-TMGSC ngày2  tháng10 năm 2018 của ...
             Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh – sạch – ...
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 10/2018 * Chủ đề: Nhiệt liệt chào mừng ngày hội người cao tuổi 1/10 và 88 năm ngày Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/101930 – 20/10/2018)
  KẾ HOẠCH CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNGNĂM HỌC 2018 - 2019 Thực hiện công văn số 140/PGD&ĐT-GDMN ngày 14/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ...
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔNNĂM HỌC 2018 - 2019                    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường Mẫu giáo Sơn Ca xã IaRtô;Căn cứ tình hình ...
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 09 /2018 * Chủ đề: Nhiệt liệt chào mừng 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày khai giảng năm học mới 5/9/2018
  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊNNĂM HỌC 2018 - 2019 Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày ...