• Thông báo từ Trường
 • Ngày ban hành:
  05/11/2020
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  08/10/2020
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/10/2020
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  23/09/2020
  Ngày hiệu lực:
  23/09/2020
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  04/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  04/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  05/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  01/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  01/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  31/08/2018
  Ngày hiệu lực:
  31/08/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Trường thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 số lượng 165 học sinh trong đó:

  Trẻ 3 tuổi 30 trẻ

  Trẻ 4 tuổi 60 trẻ

  Trẻ 5 tuổi 75 trẻ 

  Tuyển sinh trên địa bàn xã Ia Rtô thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/7 đến hết 30/10.

  Ngày ban hành:
  10/07/2018
  Ngày hiệu lực:
  14/07/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật