• Thông báo từ Trường
 • Ngày ban hành:
  04/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  04/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  05/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  01/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  01/09/2018
  Ngày hiệu lực:
  01/09/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  31/08/2018
  Ngày hiệu lực:
  31/08/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Trường thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 số lượng 165 học sinh trong đó:

  Trẻ 3 tuổi 30 trẻ

  Trẻ 4 tuổi 60 trẻ

  Trẻ 5 tuổi 75 trẻ 

  Tuyển sinh trên địa bàn xã Ia Rtô thời gian nhận hồ sơ từ ngày 14/7 đến hết 30/10.

  Ngày ban hành:
  10/07/2018
  Ngày hiệu lực:
  14/07/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Hồ sơ tuyển sinh:

  - Thông báo tuyển sinh

  - kế hoạch TS, Biên bản tuyển sinh....

  Ngày ban hành:
  10/04/2018
  Ngày hiệu lực:
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  03/04/2018
  Ngày hiệu lực:
  03/04/2018
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

   Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng trường Mẫu giáo Sơn Ca NhiÖm k× 2017 - 2021

  Kính gửi:    Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã AyunPa

   Căn cứ Quyết định số 14 /2008/QĐ – BGDĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non; kèm theo thông tư 05/2011/ TT- BGDĐT

   Thực hiện hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã AyunPa về việc thành lập Hội đồng trường;

   Căn cứ nghị quyết phiên họp hội đồng trường ngày 19 tháng 10 năm 2017,

  Ngày ban hành:
  29/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  29/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Phân công nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 - 2018

  Ngày ban hành:
  28/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  28/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Tin nổi bật